Επιστροφή

Ενημέρωση των γονέων περί μητρώων αρρένων ετούς 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2119/1993 «περί Μητρώων Αρρένων», καταρτίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2020.
Ο κατάλογος θα βρίσκεται στην διάθεση των προαναφερόμενων αρρένων τέκνων από 13 Μαΐου 2021 μέχρι 04 Ιουνίου 2021, για να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις,
Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα γίνονται δεκτοί στο Δημαρχιακό Κατάστημα αποκλειστικά και µόνο κατόπιν ραντεβού.
Θα έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου προκειμένου να κλείσουν ραντεβού για την ενημέρωσή τους στις ανωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες και από ώρα 09.00 έως ώρα 14.00 χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό:
Tα τηλέφωνα 2132012900 και 2132012914 ή
το email της Υπηρεσίας Iixiarhio@metamorfossi.gr.