Επιστροφή

Δωρεάν Εφαρμογή για Android και Apple Κινητά & Tablet "Δήμος Μεταμόρφωσης"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μια νέα σημαντική εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία από το Δήμο, με την ονομασία «Δήμος Μεταμόρφωσης». Η εφαρμογή αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και αποβλέπει στην αμεσότερη ταχύτερη, πληρέστερη και καλύτερη επικοινωνία δημοτών και κατοίκων με το Δήμο και τις υπηρεσίες του.

Η ολοκληρωμένη ψηφιακή εφαρμογή λειτουργεί, απλά και εύκολα, μέσω οποιοδήποτε «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου (smartphone) και παρέχει τις εξής υπηρεσίες: διατύπωση αιτημάτων, ενημέρωση του Δήμου για οποιοδήποτε πρόβλημα που εντοπίζει ο χρήστης, ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για τις δραστηριότητες του Δήμου, (δελτία τύπου, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις κτλ), παροχή πληροφοριών και οδηγιών για χρήσιμα και ενδιαφέροντα σημεία του Δήμου (δρομολόγια μέσων συγκοινωνίας, δ/νσεις σχολείων, Ι. Ναών, αθλητικών εγκαταστάσεων, φαρμακείων, υπηρεσιών κτλ), καιρικές συνθήκες στην πόλη σε πραγματικό χρόνο, σύνδεση με τα κοινωνικά δίκτυα του Δήμου, πρόσθετη δυνατότητα επικοινωνίας.

Οι χρήστες της εφαρμογής, μπορούν άμεσα να υποβάλλουν τα αιτήματά τους, απλώς με τη λήψη και την αποστολή μιας φωτογραφίας κάποιου προβλήματος και μικρή περιγραφή. Το πρόβλημα θα τίθεται άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία.

Επίσης, μπορούν να ενημερώνονται για τρέχοντα θέματα του Δήμου μέσω μηνυμάτων στην εφαρμογή (κλειστοί δρόμοι λόγω έργων κ.α.).

Επιπλέον για τα σημεία συχνού ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να κατευθυνθεί μέσω του πλοηγού του κινητού του.

Η πλατφόρμα, αναγνωρίζοντας την τοποθεσία του χρήστη, μπορεί να του προσφέρει την καταλληλότερη πληροφόρηση κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη γεωγραφικά δεδομένα, μπορεί να ειδοποιεί τον χρήστη ότι βρίσκεται κοντά σε ένα σημείο ενδιαφέροντος, (σχολείο, τράπεζα κτλ), που είναι καταχωρημένο στη βάση δεδομένων του συστήματος.

Με τη νέα εφαρμογή «Δήμος Μεταμόρφωσης», ο Δήμος βελτιώνει και την ήδη υπάρχουσα εφαρμογή «Αιτήματα Καθημερινότητας Πολιτών»,  που λειτουργεί μέσω του Γραφείου Δημότη στους τηλεφωνικούς  αριθμούς  1509 και 213-2012999  και διευρύνει τις δυνατότητες επικοινωνίας με τους πολίτες.

Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες, να συμμετάσχουν περισσότερο στις δραστηριότητες του Δήμου μας αλλά και να συμβάλλουν στη βελτίωση των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

 

Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας