Επιστροφή

Διανομή κοτόπουλου σε δικαιούχους ΚΕΑ-ΤΕΒΑ.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ                     

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

Γραφείο Αντιδημάρχου, κ. Παναγιώτη Λουσίδη.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την ανακούφιση των κατοίκων που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα την δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, την Πέμπτη 8/10/2020 και Παρασκευή 9/10/2020, πραγματοποιήθηκε διανομήκοτόπουλου για τους δικαιούχους ΚΕΑ -ΤΕΒA.'

Έχει προγραμματιστεί επίσης την Πέμπτη 15/10/2020 και Παρασκευή 16/10/2020, να πραγματοποιηθεί διανομή τυροκομικών και οπωρολαχανικών.

 

 Τόπος διανομής: Κορίνθου 21, Μεταμόρφωση

 Πληροφορίες: 2102831133