Επιστροφή

Απόφαση Δημ. Συμβ. του Δήμου Μεταμόρφωσης για την καταβολή ή όχι επιδικασθέντων επιδομάτων Χριστουγέννων- Πάσχα και την εφαρμογή πρωτόδικης Δικ. Απόφασης

Απόφαση Δημ. Συμβ. του Δήμου Μεταμόρφωσης για την καταβολή ή όχι επιδικασθέντων επιδομάτων Χριστουγέννων- Πάσχα και την εφαρμογή πρωτόδικης Δικ. Απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΗ