Επιστροφή

Απαλλαγή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητα στερούμενα ηλεκτρικής ενέρνειας και μη χρησιμοποιούμενα λόγω διακοπής παροχής

Σας γνωρίζουμε ότι για την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητα που δε χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται λόγω διακοπής της παροχής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου, έως και την 18-01-2019, προσκομίζοντας τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά: