Επιστροφή

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    Μεταμόρφωση : 19/12/17

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ»


       Εντός του μηνός Ιανουαρίου 2018 θα ξεκινήσει η σταδιακή αντικατάσταση όλων των πινακίδων ονοματοθεσίας στο Δήμο Μεταμόρφωσης.

       Στη συμβολή επτακοσίων τεσσάρων οδών θα τοποθετηθούν νέες διπλές επιστύλιες πινακίδες ονοματοθεσίας , σε δώδεκα σημεία θα τοποθετηθούν μονές επιστύλιες και σε τριάντα σημεία θα τοποθετηθούν επιτοίχιες πινακίδες ονοματοθεσίας.  Εντός του πρώτου τριμήνου 2018 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση όλων των πινακίδων με νέες, εξωραΐζοντας την εικόνα της πόλης και διευκολύνοντας τη κίνηση σε αυτή.

       Το έργο αυτό έρχεται να προστεθεί στα έργα ανακατασκευής του ασφαλτικού τάπητα διαφόρων οδών του Δήμου, επιφανείας 48.400 τ.μ. και ανακατασκευής πεζοδρομίων επιφανείας 11.200 τ.μ. που δημοπρατήθηκαν το 2017 και μετά την έγκριση  τους από τους ελεγκτικούς φορείς θα υλοποιηθούν εντός του 1ου εξαμήνου του 2018.


Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΜΑΡΙΑ ΛΥΜΠΕΡΗ