Επιστροφή

Αναστολή λειτουργίας του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι έως και τις 13 Νοεμβρίου 2020.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Μετά από  επιβεβαιωμένο κρούσμα σε εργαζόμενη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», αναστέλλεται η λειτουργία του προγράμματος από τη Δευτέρα 9/11/2020 έως την Παρασκευή 13/11/2020.

Για την εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της δομής: 2102829866 ή με το τηλεφωνικό κέντρο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημ. Υγείας: 2102831133