Επιστροφή

Αναστολή λειτουργίας "Βοήθεια στο Σπίτι" (16-20 Νοε.)

Μεταμόρφωση, 13 Νοεμβρίου 2020

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Για προληπτικούς λόγους συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας του προγράμματος από τη Δευτέρα 16/11/2020 έως την Παρασκευή 20/11/2020.

Για την εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της δομής: 2102829866 ή με το τηλεφωνικό κέντρο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημ. Υγείας: 2102831133.