Επιστροφή

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και βρεφονηπιακών/παιδικών σταθμών για τις επόμενες 14ις ημέρες

Μεταμόρφωση, 10 Μαρτίου 2020 

Δήμος Μεταμόρφωσης 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Ανακοινώθηκε απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Παιδείας και Υγείας, για την αναστολή της λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τις επόμενες 14ις ημέρες.  

Αυτό αφορά σε βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς, σχολεία, ΙΕΚ, Πανεπιστήμια, ιδιωτικά και δημόσια. 

Το έκτακτο αυτό μέτρο γίνεται για προληπτικούς λόγους.