Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Τα ΚΕΠ λειτουργούν με κλειστή είσοδο και θα παρέχουν εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο για κατεπείγουσεςπεριπτώσεις και εφόσον προηγηθεί επικοινωνία (ηλεκτρονική ή τηλεφωνική). Πολίτης ο οποίος δεν έχει ακολουθήσει την προηγούμενη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα εισόδου στα ΚΕΠ.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  2132014300   ή  ΣΤΟ EMAIL d.metamorfoseos@kep.gov.gr

 

Διεκπεραίωση  ηλεκτρονικών αιτημάτων υποβάλλονται μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ

 http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/

Επίσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης  (www.gov.gr), οι πολίτες εκδιδουν   ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση  και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση που ισοδυναμεί δυνάμει του άρθρου εικοστού εβδόμου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68), με τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής, όπως η τελευταία ορίζεται στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

 

Το ωράριο λειτουργίας για όλα τα ΚΕΠ της χώρας διαμορφώνεται

από 7.30 πμ έως 15.00 μμ  Δευτέρα έως Παρασκευή