Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εμποροπανήγυρη του ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 19 & 20 ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2019

     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ:Ι. ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ                                                   

144 52 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χατζηαποστόλου Π.

Email:pxatzhapostolou@metamorfossi.gr             

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 20.12.942

           

                       

 

 

 

                         

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

            Καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν έγκριση συμμετοχής λόγω της θρησκευτικής εορτής του πολιούχου του Δήμου μας, στην εμποροπανήγυρη του ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 19 & 20 ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2019, να προσέλθουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου και να καταθέσουν την αίτηση τους το αργότερο έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.

Οι αριθμητικές θέσεις συμμετοχής θα χορηγηθούν από τους υπάλληλους του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  έως την ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.

Οι χορηγούμενες άδειες είναι αυστηρώς προσωπικές, αφορούν την παραχώρηση κοινόχρηστου οριοθετημένου χώρου και το αντίστοιχο τέλος ανά ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο σύμφωνα με την υπ' αριθ. 305/2018, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του άμεσα ενδιαφερόμενου.
  2. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας  ή άδεια υπαίθριου εμπορίου
  3. Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
  4. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για τους κατοίκους ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους δημότες
  5. Για την πολυτεκνική ιδιότητα ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή κάρτα πολυτέκνων σε ισχύ.
  6. Για ΑΜΕΑ θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό αναπηρίας .

    Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο, είναι:

  • η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

 

Το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 305/2018 Α.Δ.Σ. ορίζονται ως εξής:

Α’ ΖΩΝΗ

Ποσό τέλους

Στην Οδό Παναθηναίων (από την οδό Πελοποννήσου έως την οδό Δομοκού)

30,00€/μ. το διήμερο

 

Β’ ΖΩΝΗ

Ποσό τέλους

Στην οδό Παναθηναίων (από την οδό Ηλείας μέχρι την οδό Πελοποννήσου και από την οδό Δομοκού έως την Χριστοφόρου Νέζερ)

20,00€/μ. το διήμερο

 

 

 

Α’ και Β’ ΖΩΝΗ                                                                            

Ποσό τέλους

Πολύτεκνοι , τρίτεκνοι , Α. με. Α.

Καταστηματάρχες 

15,00€/μ. το διήμερο

 

 

Για όλα τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται επί των οδών όπου θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη, θα παραχωρείται ατελώς χώρος 1,50μ. έμπροσθεν της εισόδου των καταστημάτων τους.

Η καταβολή του τέλους για την κατάληψη των θέσεων εκατέρωθεν της ανωτέρω εισόδου, θα πρέπει να πραγματοποιείται εκ μέρους των καταστηματαρχών δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των εμποροπανηγύρεων. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του τέλους, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει τις θέσεις αυτές.


Μετά το πέρας των παραπάνω καταληκτικών ημερομηνιών δε θα γίνεται καμιά επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής λόγω υπαιτιότητας του ενδιαφερομένου, και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει εκ νέου τις θέσεις αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους υπάλληλους του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 213-2012942.