Επιστροφή

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ»

 

      Ξεκίνησε η ανακατασκευή των πεζοδρομίων σε διάφορες οδούς του Δήμου Μεταμόρφωσης, σύμφωνα με το έργο «Συντήρηση Πεζοδρομίων 1/17» και την από 22 Φεβρουαρίου 2018 υπογραφείσα σχετική σύμβαση.

Με το παραπάνω έργο θα υλοποιηθεί ανακατασκευή πεζοδρομιών με συνολική επιφάνεια 11.200τ.μ., προϋπολογισμού μελέτης 744.908,64 € με Φ.Π.Α. και ποσού σύμβασης 333.255,73€ μετά την έκπτωση 55,26% και το οποίο  χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου.

Με το ανωτέρω έργο θα βελτιωθεί σημαντικά το δίκτυο των πεζοδρομίων και η προσβασιμότητα των Δημοτών.                                             

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΓΙΑΝΝΗΣ      ΜΑΝΑΝΑΣ