Επιστροφή

Αναβολή 24ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 Θέμα:  Αναβολή 24ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 Λόγοι ανωτέρας βίας δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11-12-2018 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων.

 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αθανασία Ακριώτη