Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ.4 του Ν.3852/2010, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Καρπέτας Μιλτιάδης

Δήμαρχος Μεταμόρφωσης
   
Γαρούφος  Ευάγγελος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
   
 Νάνος Σάββας  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
   
Τσεβά Δήμητρα   Γραμματέας του Δ.Σ.
   
1. Αλωνιστιώτης Αθανάσιος  Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2. Αντωνοπούλου Χριστίνα  Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3. Βλάμης Θεόδωρος  Πρόεδρος ΚΑΠΗ μέχρι 30/6
4. Ηλιόπουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος
5. Καραντωνίου Νικόλαος  Δημοτικός Σύμβουλος
6. Κολοβός Κων/νος  Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
7. Κοντοσώρου Χαρίκλεια  Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8. Λουσίδης Παναγιώτης  Δημοτικός Σύμβουλος
9. Λυμπέρη Μαρία  Δημοτικός Σύμβουλος
10. Μπάλαρη-Σφυρή Βασιλική  Δημοτικός Σύμβουλος
11. Μπάλτας Γεώργιος  Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12. Νάστος Αλέξανδρος          Αντιδήμαρχος / Πρόεδρος Οικονομικής
13. Νικολοπούλου Χαρίκλεια  Δημοτικός Σύμβουλος
14. Παπαδόπουλος Φώτης  Αντιδήμαρχος / Πρόεδρος Ποιότητας Ζωής
15. Παπαχαρίσης Χρήστος  Δημοτικός Σύμβουλος
16. Πανουργιάς Βασίλειος  Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
17. Πεπαρίδης Δημήτριος  Πρόεδρος Α.Ο.Δ.Μ.
18. Περιβολαράκη-Κακασή Βηθλεέμ  Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
19. Σαραούδας Ευστράτιος  Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
20. Σκοπελίτης Ανάργυρος  Αντιδήμαρχος
21. Σφυρής Θεόδωρος  Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
22. Τζίτζιφας Δημήτριος  Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
23. Χρονόπουλος Γεώργιος  Μέλος Οικονομικής Επιτροπής / Πρόεδρος Κοινωφελούς
24. Χρυσανθακόπουλος Χρήστος Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Καρπέτας Μιλτιάδης

Δήμαρχος Μεταμόρφωσης
   
Γαρούφος Ευάγγελος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νάνος Σάββας  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Τσεβά Δήμητρα   Γραμματέας του Δ.Σ.
   
1. Αλωνιστιώτης Αθανάσιος Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2. Αντωνοπούλου Χριστίνα Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3. Βλάμης Θεόδωρος Δημοτικός Σύμβουλος
4. Ηλιόπουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος
5. Καραντωνίου Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος
6. Κολοβός Κων/νος Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
7. Κοντοσώρου Χαρίκλεια Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8. Λουσίδης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος
9. Λυμπέρη Μαρία Δημοτικός Σύμβουλος
10. Μπάλαρη-Σφυρή Βασιλική Δημοτικός Σύμβουλος
11. Μπάλτας Γεώργιος Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12. Μολύβας Γρηγόριος Δημοτικός Σύμβουλος
13. Νάστος Αλέξανδρος Αντιδήμαρχος / Πρόεδρος Οικονομικής
14. Νικολοπούλου Χαρίκλεια Δημοτικός Σύμβουλος
15. Παπαδόπουλος Φώτης Αντιδήμαρχος / Πρόεδρος Ποιότητας Ζωής
16. Παπαχαρίσης Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος
17. Πεπαρίδης Δημήτρης Δημοτικός Σύμβουλος
18. Περιβολαράκη Κακάση Βηθλεέμ Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
19.Πετμεζάς Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος
20. Σαραούδας Ευστράτιος Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
21. Σφυρής Θεόδωρος Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
22. Τζίτζιφας Δημήτριος Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
23. Χρονόπουλος Γεώργιος Μέλος Οικονομικής Επιτροπής / Πρόεδρος Κοινωφελούς
24. Χρυσανθακόπουλος Χρήστος Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Καρπέτας Μιλτιάδης

Δήμαρχος Μεταμόρφωσης
   
Γαρούφος Ευάγγελος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νάνος Σάββας  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Τσεβά Δήμητρα   Γραμματέας του Δ.Σ.
   
1. Αλωνιστιώτης Αθανάσιος Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2. Αντωνοπούλου Χριστίνα Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3. Βλάμης Θεόδωρος Δημοτικός Σύμβουλος
4. Ηλιόπουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος
5. Καραντωνίου Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος
6. Κολοβός Κων/νος Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
7. Κοντοσώρου Χαρίκλεια Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8. Λουσίδης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος
9. Λυμπέρη Μαρία Δημοτικός Σύμβουλος
10. Μπάλαρη-Σφυρή Βασιλική Δημοτικός Σύμβουλος
11. Μπάλτας Γεώργιος Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12. Μολύβας Γρηγόριος Δημοτικός Σύμβουλος
13. Νάστος Αλέξανδρος Αντιδήμαρχος / Πρόεδρος Οικονομικής
14. Νικολοπούλου Χαρίκλεια Δημοτικός Σύμβουλος
15. Παπαδόπουλος Φώτης Αντιδήμαρχος / Πρόεδρος Ποιότητας Ζωής
16. Παπαχαρίσης Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος
17. Πεπαρίδης Δημήτρης Δημοτικός Σύμβουλος
18. Περιβολαράκη Κακάση Βηθλεέμ Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
19.Πετμεζάς Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος
20. Σαραούδας Ευστράτιος Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
21. Σφυρής Θεόδωρος Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
22. Τζίτζιφας Δημήτριος Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
23. Χρονόπουλος Γεώργιος Μέλος Οικονομικής Επιτροπής / Πρόεδρος Κοινωφελούς
24. Χρυσανθακόπουλος Χρήστος Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

 

Καρπέτας Μιλτιάδης Δήμαρχος Μεταμόρφωσης
Αλωνιστιώτης Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος
Αντωνοπούλου Χριστίνα Δημοτικός Σύμβουλος
Βλάμης Θεόδωρος Δημοτικός Σύμβουλος
Γαρούφος Ευάγγελος Δημοτικός Σύμβουλος
Ηλιόπουλος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
Καραντωνίου Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος
Κολοβός Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος
Κοντοσώρου Χαρίκλεια Δημοτικός Σύμβουλος
Λουσίδης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος
Λυμπέρη Μαρία Δημοτικός Σύμβουλος
Μπάλαρη-Σφυρή Βασιλική Δημοτικός Σύμβουλος
Μπάλτας Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
Μολύβας Γρηγόριος Δημοτικός Σύμβουλος
Νάνος Σάββας Δημοτικός Σύμβουλος
Νάστος Αλέξανδρος Δημοτικός Σύμβουλος
Νικολοπούλου Χαρίκλεια Δημοτικός Σύμβουλος
Παπαδόπουλος Φώτης Δημοτικός Σύμβουλος
Παπαχαρίσης Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος
Πεπαρίδης Δημήτρης Δημοτικός Σύμβουλος
Περιβολαράκη Κακάση Βηθλεέμ Δημοτικός Σύμβουλος
Πετμεζάς Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος
Σαραούδας Ευστράτιος Δημοτικός Σύμβουλος
Σφυρής Θεόδωρος Δημοτικός Σύμβουλος
Τζίτζιφας Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος
Τσεβά Δήμητρα  Δημοτικός Σύμβουλος
Χρονόπουλος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
Χρυσανθακόπουλος Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος