Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής

Η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεταμόρφωσης, μέσα από τις δράσεις που υλοποιεί και τις κοινωνικές δομές που λειτουργεί, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο προστασίας για τους κατοίκους του Δήμου μας και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Σκοπός είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους, ανθρώπους που ανήκουν σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.


Τα τμήματα που λειτουργούν:

  • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
  • Τμήμα Προάσπισης και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
  • Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημ. Υγείας:
Μαρία Ντούρου, τηλ.:210-2852211
Ε-mail: mntourou@metamorfossi.gr
Δ/νση: Κορίνθου 21

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ