Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

Επικοινωνία με τον Δήμο Μεταμόρφωσης -  Δημοτικό Κατάστημα

Ταχυδρομείο: Ι.Ράλλη και Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 14452

Τηλέφωνο: 213-2012900 (κέντρο)

Τηλεμοιoτυπία (Fax)  Ληξιαρχείο και Δημοτολόγιο : 210-2853279

Τηλεμοιoτυπία (Fax) Τεχνική Υπηρεσία : 213 – 2012946

email: webmaster@metamorfossi.gr

Δημοτικό Κολυμβητήριο Μεταμόρφωσης

Τηλέφωνο: 210 – 2820222

Ταχ. Δ/νση: Κύμης & Απόλλωνος , Μεταμόρφωση

Δημοτική  Βιβλιοθήκη Δήμου Μεταμόρφωσης

Τηλέφωνο: 213 – 2012903