Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

Επικοινωνία με τον Δήμο Μεταμόρφωσης -  Δημοτικό Κατάστημα

Ταχ. Δ/νση:  Ι.Ράλλη και Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 14452

Τηλέφωνο: 213 - 2012900 (κέντρο)

Τηλεμοιoτυπία (Fax)  Ληξιαρχείο και Δημοτολόγιο : 210-2853279

Τηλεμοιoτυπία (Fax) Τεχνική Υπηρεσία : 210 – 2853354

email: webmaster@metamorfossi.gr

ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ - 1509 / 213-2012999

Δημοτικό Κολυμβητήριο Μεταμόρφωσης

Τηλέφωνο: 210 – 2820222

Ταχ. Δ/νση: Κύμης & Απόλλωνος

 

Δημοτική  Βιβλιοθήκη Δήμου Μεταμόρφωσης

Τηλέφωνο: 213 – 2012903

 

Δημοτικό Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης

Tηλέφωνο: 210 - 2791715

Ταχ. Δ/νση: Τατοΐου, Μεταμόρφωση , 14452