ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε. 2019-2020

  1. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας: Παναγιώτης Λουσίδης

  2. Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: Αδάμ Αδαμίδης

  3. Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού-Ανάπτυξης & Τεχνικών έργων: Δημήτριος Τσίκνας

  4. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης: Νικόλαος Ζυγούνας

  5. Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού: Ιωάννης  Μπάλτας

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

Απόφαση Δημάρχου 2019