Αντιδήμαρχοι

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε. 2018

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής , Παιδείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού:  κ. Θεόδωρος Σφυρής

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: κ.Γεώργιος Χρονόπουλος

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού - Ανάπτυξης και Τεχνικών έργων: κ.Γιαννάκης Μανανάς

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης: κ. Κων/νος Κολοβός

 

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

Απόφαση Δημάρχου 2018