Επιστροφή

Συνεχίζεται κανονικά η καθημερινή παροχή τροφής και νερού στα αδέσποτα ζώα στη Μεταμόρφωση

Μεταμόρφωση, 24 Μαρτίου 2020

Δήμος Μεταμόρφωσης

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται κανονικά η καθημερινή παροχή ξηράς τροφής και νερού στα αδέσποτα ζώα στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Μάλιστα η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, βρίσκεται σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες μετακίνησης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, καθώς και σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια συγκεκριμένη έλλειψη ή ακόμη και ειδική περίπτωση δεσποζόμενου ζώου το οποίο χρήζει βοήθειας, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210-2831133.