Επιστροφή

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ Δήμου Μεταμόρφωσης 2019

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 

Δήμου Μεταμόρφωσης 2019

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών, εφήβων και οικογένειας συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματος «Σχολή Γονέων».

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου, η ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των  παιδιών, η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, η στήριξη του οικογενειακού δεσμού και η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών προσχολικής, σχολικής ηλικίας και εφηβείας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, περιλαμβάνει 8 συναντήσεις και θα γίνεται δύο φορές το μήνα, ημέρα Πέμπτη (ανά δεκαπενθήμερο) από τις 10.00-11.30 π.μ., στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου (Πλαστήρα και Γκινοσάτη). Η ημερομηνία έναρξης είναι 21/3/2019 και η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται έως την  15/3/2019.

Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 25 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να συμπληρώσουν μία αίτηση συμμετοχής την οποία μπορούν να αποστείλουν:

1) Ηλεκτρονικά στο email (a.xaritonidou@metamorfossi.gr) ή

2) Στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στην Κορίνθου 21 από τις 9.00 έως 14.00.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στην ψυχολόγο κ. Αφροδίτη Χαριτωνίδου, στο τηλέφωνο 210.2831133, στην οδό Κορίνθου 21, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 12.00 έως 15.00.