Επιστροφή

Ανακοίνωση για Ψηφοφορία Ετεροδημοτών

Οι διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012),αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου οργανώνεται και καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών στον τόπο διαμονής τους στις γενικές βουλευτικές εκλογές.

Αναφορικά με την οργάνωση και τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, θέτουμε υπόψη σας τα κατωτέρω:

ΔΕΙΤΕ Σχετικά αντικείμενα: