Επιστροφή

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Μεταμόρφωσης, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊου COVID – 19

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 13/7/2020 έως Παρασκευή 17/7/2020.