Επιστροφή

Πρόσκληση σε καταστηματάρχες και μικροπωλητές για άδεια συμμετοχής στην εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

       

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ:Ι. ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ                                                   

T.K. : 144 52 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χατζηαποστόλου Π.

Email:pxatzhapostolou@metamorfossi.gr             

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 20.12.942

         

                       

 

 

 

                         

 

 

     


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν άδειες συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στις 5 & 6 Αυγούστου έτους 2020, να προσέλθουν στο Τμήμα Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και να καταθέσουν την αίτηση το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2020.

Οι αριθμητικές θέσεις συμμετοχής για τα καταστήματα θα χορηγηθούν από:  

27-7-2020 και 28-7-2020.

Οι αριθμητικές θέσεις συμμετοχής για τους μικροπωλητές θα χορηγηθούν από:

 29-7-2020 έως 4-8-2020.

Οι χορηγούμενες άδειες είναι αυστηρώς προσωπικές, αφορούν στην παραχώρηση κοινόχρηστου οριοθετημένου χώρου και χορηγούνται μετά την εξόφληση του αντίστοιχου τέλους που επιβάλλεται ανά ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο σύμφωνα με την υπ' αριθ.306/2019, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του άμεσα ενδιαφερόμενου.
 2. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας  ή άδεια υπαίθριου εμπορίου
 3. Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
 4. Για πολυτεκνική ή τρίτεκνη ιδιότητα ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή κάρτα πολυτέκνων σε ισχύ.
 5. Για ΑΜΕΑ θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό αναπηρίας .

    Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο, είναι:

 • η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 • Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκαθαρισμένης οφειλής προς το Δήμο και από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται.

Το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου ανέρχεται για το διήμερο:

Α’ ΖΩΝΗ

ΠΟΣΟ

Στην οδό Φ. Γκινοσάτη από την οδό Χίου έως την οδό Ήβης.

Στην οδό Ι. Κόττου από την οδό Ελ.Βενιζέλου έως την οδό Ι.Ράλλη.

Στην οδό Ι. Ράλλη από την οδό Χλόης έως την οδό Φ.Γκινοσάτη.

 

40,00€ ανά τ.μ. το διήμερο

 

Β’ ΖΩΝΗ

ΠΟΣΟ

Στην οδό Φ. Γκινοσάτη  από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Χίου και από την οδό Ήβης έως τον παράδρομο της Αττικής Οδού (Πλάτωνος),

30,00€ ανά τ.μ. το διήμερο

 

 

Γ’ ΖΩΝΗ

ΠΟΣΟ

Στην οδό Ήβης από την οδό Φ. Γκινοσάτη έως την οδό Ι. Κόττου.

Στην οδό Ήβης από την οδό Φ. Γκινοσάτη έως την οδό

 Γ. Παπανδρέου.

 

 

20,00€ ανά τ.μ. το διήμερο

 

 

 

 • Α.με.Α - Πολύτεκνοι - Τρίτεκνοι – Ευπαθείς ομάδες κτλ.  20,00€/τ.μ.

 

 

 • Για τους καταστηματάρχες το τέλος ορίζεται το διήμερο
 • 30,00€/τ.μ.  Α’ ΖΩΝΗ
 •  25,00€/τ.μ. Β’ ΖΩΝΗ
 • 20,00€/τ.μ.  Γ’ ΖΩΝΗ

 

Για όλα τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται επί των οδών όπου θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη, θα παραχωρείται ατελώς χώρος 1,50μ. έμπροσθεν της εισόδου των καταστημάτων τους.

Αιτήσεις που θα κατατεθούν εκτός του ανωτέρω διαστήματος θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα εξυπηρετούνται.

Μετά το πέρας των παραπάνω καταληκτικών ημερομηνιών δε θα γίνεται καμιά επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής λόγω υπαιτιότητας του ενδιαφερομένου, και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει εκ νέου τις θέσεις αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 213-2012942.