Επιστροφή

Πρόσκληση για συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμά ActivAge

Μεταμόρφωση, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Αντιδημαρχία 

Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφοριακών Εφαρμογών του Δήμου Μεταμόρφωσης, απευθύνουν πρόσκληση σε εξήντα (60) συνδημότες ηλικίας +65 ετών προκειμένου να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα ActivΑge1 .

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στηρίζεται στο Ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας για την ενεργοποίηση μηχανισμού έξυπνου περιβάλλοντος διαβίωσης για την ενεργό και υγιή διαβίωση των ηλικιωμένων πολιτών.

Κύριος στόχος είναι να οικοδομηθεί το πρώτο ευρωπαϊκό οικοσύστημα του Διαδικτύου σε εννέα (9) τοποθεσίες ανάπτυξης (DS) σε επτά (7) ευρωπαϊκές χώρες, επιτρέποντας την ανάπτυξη και τη λειτουργία υπηρεσιών που βασίζονται στην ενεργό και υγιή γήρανση, υποστηρίζοντας και επεκτείνοντας την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων Γ’ ηλικίας μεγαλύτερης ηλικίας στο περιβάλλον τους προτείνοντας λύσεις και αξιοποιώντας τεχνολογίες νέας γενιάς.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης συμμετέχει ως εταίρος σε αυτό το πρόγραμμα με εκατόν-πενήντα (150) ωφελούμενους, από τις οποίες οι πρώτες ενενήντα (90) έχουν ήδη καλυφθεί.

Στην οικία των ωφελουμένων θα τοποθετηθούν χωρίς χρέωση συστήματα υποστηριζόμενης διαβίωσης, τα οποία με τη χρήση τεχνολογίας ΙοΤ θα συλλέγουν συγκεκριμένα δεδομένα για την ημερήσια δραστηριότητα του δημότη. 

Τα στοιχεία αναλύονται, μετά από σχετική άδεια των συμμετεχόντων, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με διακριτικότητα  και σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει :

• Ανίχνευση ανοίγματος και κλεισίματος της κεντρικής εισόδου κάθε οικίας για την αυτόματη αναγνώριση εισόδου/ εξόδου του ηλικιωμένου από την οικία.

• Ανίχνευση κίνησης του ηλικιωμένου στα διάφορα δωμάτια του σπιτιού, για την αυτόματη αναγνώριση της επισκεψιμότητας κάθε χώρου του σπιτιού

• Ενημέρωση προσώπων που έχει υποδείξει ο ηλικιωμένος σε περίπτωση ανάγκης με το πάτημα ενός κουμπιού.

Το ανωτέρω πρόγραμμα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού με στόχο την παροχή ενός ολοκληρωμένου συστήματος απομακρυσμένης φροντίδας και παροχών υπηρεσιών υγείας σε όσο το δυνατόν περισσότερες/ους ηλικιωμένους συνδημότες μας το αμέσως προσεχές διάστημα.

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ι. Ράλλη και Δημαρχείου 1 (1ος Όροφος Τμήμα Προγραμματισμού και Πληροφορικής) ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 210 – 2831133 με την κ. Χαριτωνίδου.

[1] Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.