Επιστροφή

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 6/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Για να δείτε τον πίνακα με τους προσληπτέους πατήστε:

 

ΕΔΩ

ή 

ΕΔΩ