Επιστροφή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Αναφορικά με τις αιτήσεις αυτών των δύο επιδομάτων έχουμε να σας ανακοινώσουμε τα εξής:

Από την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) τόσο για τα άτομα που αιτούνται προνοιακού επιδόματος αναπηρίας (Νέες αιτήσεις και αιτήσεις ανανέωσης), καθώς και αιτήσεις για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστου Υπερήλικα, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να συμπληρώνουν την online αίτηση:

 

Με τη συμπλήρωση της συγκεκριμένης αίτησης και την υποβολή της, ο πολίτης κατοχυρώνει την έγκαιρη έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων, σε περίπτωση που τελικά κριθεί τελικά δικαιούχος των αιτηθέντων παροχών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνεπώς, δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη για μετάβαση του πολίτη στο Κέντρο Κοινότητας,

παρά μόνον σε πολύ εξαιρετικές καταστάσεις (π.χ. πλήρης αδυναμία για την υποβολή αυτής της αίτησης).

Σε κάθε περίπτωση για την διεκπεραίωση των αιτήσεων που θα υποβληθούν με τον ανωτέρω τρόπο θα αναζητηθούν, αρμοδίως, τα προβλεπόμενα από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο δικαιολογητικά, τηρουμένων των διατάξεων περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης καθώς και των διατάξεων οι οποίες αφορούν στην επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων  μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

 

Σημειώνεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, για τα δύο αυτά συγκεκριμένα επιδόματα έχουν δημιουργηθεί ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ email και τηλέφωνα στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες της Αττικής. Αυτά είναι τα εξής:

Αναπηρικά προνοιακά επιδόματα: τηλ.: 2131519238 -email: anapirika.epid@opeka.gr

Ανασφάλιστοι υπερήλικες: τηλ.: 2131519206 – email: anasfal.yperhl@opeka.gr

 

Για τους πολίτες που κατοικούν στις λοιπές περιφέρειες της χώρας, οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να απευθύνονται στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού, στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ στο link Επικοινωνία>Τηλεφωνικός Κατάλογος ΟΠΕΚΑ (.https://opeka.gr/tilefonikos-katalogos-opeka/).