Επιστροφή

Πρόσκληση ένταξης νέων ωφελουμένων στη «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ»

Πρόσκληση

ένταξης νέων ωφελουμένων

στη «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ»

 

Υποβολή Αιτήσεων

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 6/7/2020 έως και τις 30/7/2020, τις ημέρες Δευτέρα έως και Πέμπτη και ώρες 10:00 – 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και να την υποβάλουν στα γραφεία λειτουργίας της Δομής, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κορίνθου 21, Τ.Κ. 14451 Μεταμόρφωση