Επιστροφή

Μη καταβολή τροφείων στους βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς

Μεταμόρφωση, 16 Μαρτίου 2020

Δήμος Μεταμόρφωσης

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θέμα: Μη καταβολή τροφείων στους βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς.

Μη καταβολή τροφείων στους βρεφονηπιακούς / παιδικούς σταθμούς

Για το μήνα Μάρτιο και για όσο παραμείνουν κλειστοί οι βρεφονηπιακοί/παιδικοί σταθμοί, οι γονείς δεν θα καταβάλουν τροφεία.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί, θα συμψηφιστούν με μελλοντικές χρεώσεις.