Επιστροφή

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Μεταμόρφωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Μεταμόρφωση 23/7/2015

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης στην προσπάθεια του να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες για την παροχή υπηρεσιών στήριξης των ατόμων που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, στέγασε και λειτουργεί επί της οδού Κορίνθου 21, την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Στόχος μας είναι η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού, με την ανάληψη δράσεων και την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων.

Στο χώρο λειτουργούν:

Γραφείο παροχής κοινωνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών

  • Γραφείο ψυχολογικής υποστήριξης
  • Γραφείο διαμεσολάβησης (μέσα από τις κοινωνικές δομές για την καταπολέμηση της φτώχειας)
  • Γραφείο  προώθησης στην απασχόληση
  • Τράπεζα χρόνου (μέσα από τις κοινωνικές δομές για την καταπολέμηση της φτώχειας)
  • Κέντρο Υποδοχής αστέγων (μέσα από τις κοινωνικές δομές για την καταπολέμηση της φτώχειας)
  • Κοινωνικό παντοπωλείο και ιματιοθήκη
  • Βοήθεια στο σπίτι
  • Πρόνοια

Η Κοινωνική Υπηρεσία στελεχώνεται από Κοινωνικούς Επιστήμονες (Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγο).

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2102831133, Κοινωνική Υπηρεσία

2102818689, Δομές για την καταπολέμηση της φτώχειας  

2102853624 Βοήθεια στο σπίτι                                                                                                       

      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

        Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας,

        Πολιτισμού και Αθλητισμού

        Ηλιόπουλος Γεώργιος