Επιστροφή

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ SOLO ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ H’ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                         

Δ/νση:  Κορίνθου 21

Τ.Κ:  14452                           

 Πληροφορίες: Δέσποινα Μώρου

 Τηλ: 210 2844048 

Ε-mail: politismos@metamorfossi.gr

  Μεταμόρφωση, 12 Ιουνίου 2020

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 

ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ SOLO ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ H’ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΩΣ ΔΥΟ ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης (Τμήμα Πολιτισμού) σχεδιάζει σειρά συναυλιών σε περιφερειακές  πλατείες της πόλης. Ο σχεδιασμός αφορά μικρές χρονικά, ακουστικού χαρακτήρα (αισθητικής unplugged) συναυλίες, ανάλογης ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης και αφορά το χρονικό διάστημα από την 15η Ιουλίου και μετά. 

Αυτονόητο πως θα τηρηθούν όλοι οι υγειονομικοί κανονισμοί και θα επιλεγούν χώροι που να τηρούν όλες τις παραπάνω προδιαγραφές. 

Όσες/οι καλλιτέχνιδες/ες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, καλούνται να καταθέσουν  ανάλογη πρόταση έως και την 26η Ιουνίου 2020 στο Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου, μαζί με περιγραφή και μικρό δείγμα της δουλειάς τους (βίντεο, ηχητικό ή link αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα). Για οποιαδήποτε