Επιστροφή

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών στο Δήμο Μεταμόρφωσης, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊου COVID – 19

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ    11/04/2020


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ         15/04/2020