Επιστροφή

Ιατρείο θηλασμού - Τοπικό Ιατρείο Μεταμόρφωσης

Στο  Τοπικό Ιατρείο Μεταμόρφωσης, λειτουργεί Ιατρείο θηλασμού κάθε Δευτέρα.

Τηλέφωνο: 210-2810108

Γίνεται ενημέρωση για τον μητρικό θηλασμό στην προγεννητική και τη μεταγεννητική περίοδο καθώς και παρακολούθηση για τη διατροφή του βρέφους  με μητρικό γάλα για 6 μήνες μετά τη γέννηση.