Επιστροφή

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019