Επιστροφή

Ενημερωτικό μήνυμα προστασίας για προστασία το χειμώνα

Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π για τα ενημερωτικά σποτ που αφορούν την προστασία από το χειμώνα και παρακαλούμε για την ανάρτησή τους στις ιστοσελίδες σας.

Οι σύνδεσμοι των σποτ στο YouTube είναι οι εξής:

https://youtu.be/b0ksZ9lWvsI  για το ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ

 

https://youtu.be/cp-NDjmUTJA για το ΑΣΦΑΛΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ

 

https://youtu.be/2wbCLFslZzU για το ΓΡΑΜΜΗ 112