Επιστροφή

Ενημέρωση για ανακρίβειες των ημερών.

Γραφείο Τύπου

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας επέδειξε και συνεχίζει να επιδεικνύει μια ιδιαίτερα σκληρή -κατά κοινή ομολογία- στάση, πάντοτε σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ και πάντοτε ένα βήμα πιο αυστηρά από τα ορισθέντα πρωτόκολλα.

Επειδή ωστόσο ακούγονται ανά διαστήματα διάφορες ανακρίβειες, επιθυμούμε να επισημάνουμε -προς ενημέρωσή σας- κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία:

  • Κάθε περίπτωση εργαζομένου στον Δήμο, ύποπτου για COVID έχει εξεταστεί και μάλιστα δωρεάν σε συνεργασία με ΕΟΔΥ και από τον ΕΟΔΥ.

Συμπληρωματικά ο Δήμος Μεταμόρφωσης έχει σχετική σύμβαση (απόφαση 336/2020 της Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑ: ΩΨΛ0ΩΚΒ-ΣΟ6) για μοριακά τεστ (η πλέον αξιόπιστη μέθοδος) με ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εξετάζονται εργαζόμενοι κατά το δοκούν, παρά μόνο αν υπάρχει -σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ- λόγος.

Όπως άλλωστε πρόκειται να συμβεί την ερχόμενη Τετάρτη, όπου τα προληπτικά μοριακά τεστ σε εργαζομένους θα προέρχονται από την αναφερθείσα σύμβαση.

  • Η παρουσία Γιατρού Εργασίας αποτελεί ζήτημα που απασχόλησε το Δήμο από την πρώτη στιγμή της πανδημίας. Ειδικότερα, από τον περασμένο Απρίλιο είχε οριστεί Γιατρός Εργασίας (αριθμ. πρωτ. συμφωνητικού: 8600/27-4-2020) με εξάμηνη θητεία, ενώ την ερχόμενη Πέμπτη (19/11) εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή ο νέος Γιατρός Εργασίας (δείτε λεπτομέρειες στις συνοδευτικές «Παρατηρήσεις»).
  • Από την πρώτη στιγμή εφαρμόστηκε στο Δήμο Μεταμόρφωσης η τηλεργασία, όπου και όταν ήταν δυνατό, λόγω του ήδη μειωμένου προσωπικού (π.χ. άδειες ειδικού σκοπού, ευπαθείς ομάδες, ελλείψεις σε προσωπικό), ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή και λόγω του αντικειμένου της εργασίας. Με την παραλαβή των υπολογιστών που ολοκληρώθηκε τελικά τη Δευτέρα, η τηλεργασία θα επεκταθεί, όπου φυσικά είναι δυνατόν.
  • Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Μεταμόρφωσης διαθέτουν τα σχετικά προστατευτικά μέσα (θερμόμετρα ηλεκτρονικά, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά κα), ενώ τηρούν τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα μετάδοσης της νόσου. Δηλαδή τις κατευθύνσεις οι οποίες έχουν δοθεί από τους αρμόδιους φορείς σε όλους τους Δήμους (δείτε στις συνοδευτικές «Παρατηρήσεις» για περισσότερες πληροφορίες).     

Επομένως, σε κάθε περίπτωση γίνεται σαφές ότι υπάρχει βούληση και πρόνοια. Ότι ο Δήμος Μεταμόρφωσης αλλάζει ρότα και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της Δημοτικής Αρχής ή μιας Υπηρεσίας. Είναι αποτέλεσμα της κοινής μας προσπάθειας, της στενής συνεργασίας και της σκληρής μας δουλειάς.  

 

Παρατηρήσεις (πρόσθετα στοιχεία):

(α) Με την υπ’ αριθμόν απόφαση 203/2020 (9/6/2020) της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡΝ8ΩΚΒ-ΨΓΙ) αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για την ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας. Την ίδια στιγμή που υπήρχε ήδη συμφωνητικό και συνεργασία με Γιατρό Εργασίας, ώστε να υπάρξει ομαλή συνέχεια στα μέσα Φθινοπώρου.

Στη συνέχεια ακολούθησε ένσταση στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία έγινε δεκτή και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, όπως προκύπτει από το 25/8/2020 πρακτικό της (υπ. αριθμόν 286/2020- ΑΔΑ: ΩΨΖ7ΩΚΒ-ΡΟΝ), ενώ ακολούθησε και δεύτερη ένσταση στις 28/8/2020.  Ένσταση η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και η οποία στις 2-11-2020 υπέβαλλε σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης με το οποίο απορρίφθηκε, και η επόμενη Οικονομική Επιτροπή, την Πέμπτη 19/11, θα ορίσει τη νέα Γιατρό Εργασίας.

(β) Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, από την πρώτη στιγμή πράττει ό,τι είναι δυνατόν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του όσον αφορά στην πρόληψη μετάδοσης του COVID. Προς αυτή την κατεύθυνση ενδεικτικά σας αναφέρουμε δύο πρόσφατες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (βάσει των οποίων προχώρησαν οι σχετικές συμβάσεις με τους αναδόχους), που καταδεικνύουν την συνεχιζόμενη πρόνοια για επάρκεια όλων των προστατευτικών μέσων (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, ειδικές χειροπετσέτες κλπ):

- Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 300/2020, 12-10-2020: 8.822,57 Ευρώ.

- Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 310/2020, 24-9-2020: 1.823,07 Ευρώ.