Επιστροφή

Εκστρατεία ενημέρωσης για την Μηνιγγίτιδα Β

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

TMHMA ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κορίνθου 21       

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102831133

Email:p.dimitrokali@metamorfossi.gr

 

ΘΕΜΑ: « Εκστρατεία ενημέρωσης για την Μηνιγγίτιδα Β»

     Ο Δήμος Μετ/σης στα πλαίσια άσκησης κοινωνικής πολιτικής, έχει αναλάβει την υλοποίηση δράσεων για την προαγωγή και προάσπιση της δημόσιας υγείας των κατοίκων της περιοχής.

     Η δράση που σχεδιάστηκε και πρόκειται να υλοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία V+O GREECE αφορά την ενημέρωση των κατοίκων με τη διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού για την Μηνιγγίτιδα Β, σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.

    Συγκεκριμένα:

  1. Κολυμβητήριο Μετ/σης  στις 13,14/9/2019, 20,21/9/2019,27,28/9/2019.

  2.Δημαρχείο Μετ/σης στις 13,14/9/2019,20,21/9/2019,27,28/9/2019. 

  3.Σ’ όλα τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία του Δήμου 12,13/9/2019