Επιστροφή

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επέκταση του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή τη σύνδεση με το υφιστάμενο Δίκτυο Διανομής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι επίκειται  επέκταση του Δικτύου Φυσικού Αερίου κατά μήκος των οδών Άργους και Ρόδου , και κατά μήκος της οδού Παπανικολή, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ιερού Λόχου και Γ. Παπανδρέου. Καλούνται ιδιοκτήτες, κάτοχοι ακινήτων με πρόσωπο στις οδούς Αρβανίτη, Ανδρέου και Βάρναλη και στο προαναφερόμενο τμήμα της οδού Παπανικολή που επιθυμούν να συνδεθεί το ακίνητό τους με  το Δίκτυο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά: το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου, η διεύθυνση του ακινήτου και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος, σε συνεργασία με την Εταιρεία Διανομής Αερίου Α.Ε., σχεδιάζουν τη σταδιακή επέκταση του Δικτύου σε όλη την πόλη. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού αυτού, θα διοργανωθεί σύντομα ενημερωτική ημερίδα ενώ παράλληλα θα προωθείται η επέκταση στις περιοχές που συγκεντρώνονται οι σχετικές προϋποθέσεις από πλευράς αιτήσεων και θερμιδικής δυναμικότητας.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η κατάθεση σχετικών αιτήσεων μπορεί και είναι χρήσιμο να γίνεται για οποιαδήποτε περιοχή της πόλης. Η συγκέντρωση επαρκούς αριθμού αιτήσεων σε κάθε περιοχή, θα υποβοηθήσει τον σχεδιασμό ανάπτυξης  του Δικτύου και τη σταδιακή πλήρη κάλυψη της πόλης με Φυσικό Αέριο και πολλαπλά οφέλη, (οικονομικά, περιβαλλοντικά, λειτουργικά κ.τ.λ.), τόσο και για τα επιμέρους νοικοκυριά όσο και για την  κοινωνία συνολικά.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΚΑΡΠΕΤΑΣ