Επιστροφή

Δόθηκε παράταση για το εφάπαζ επίδομα και την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικούς ρεύματος.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Μεταμόρφωση 13/08/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              Αρ. πρωτ.:  ΔΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

-----------------------------------------------------                       

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                     

Ταχ. Δ/νση: Κορίνθου 21   

Τ.Κ.: 14452, Μεταμόρφωση

Πληρ. Βιβή Σταυριανού                                           

Τηλέφωνο: 210-28.31.133                                                    

                                                                                                 

ANAKOINΩΣΗ

Νέα παράταση για την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ενημερώνει ότι δόθηκε νέα παράταση για το εφάπαξ επίδομα για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και την επανασύνδεση τους στην παροχή ρεύματος μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020(ΦΕΚ 3088/24.07.2020/Β).

Για την υποβολή σχετικής αίτησης, οι προς εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει:

 1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και 30.04.2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των σχετικών αιτήσεων.
 2. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.

 

Επισημαίνονται τα εξής:

 • Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου.
 • Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.
 • Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατόπιν ραντεβού και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεταμόρφωσης στο τηλέφωνο 210.28.31.133 με την αρμόδια υπάλληλο κ. Παρασκευή Σταυριανού από τις 08:00 έως τις 14:00.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους (2019) όλων των μελών του νοικοκυριού
 3. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 4. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της
 5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, αε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67 %) και άνω
 7. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
 8. Απόκομμα λογαριασμού ΔΕΗ
 9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

 

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να βρείτε την αναφερθείσα αίτηση, πατώντας ΕΔΩ.