Επιστροφή

Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων του ν.δ/τος 57/1973, σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές