Επιστροφή

Διάθεση δωροεπιταγών για την περίοδο των Χριστουγέννων 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ                                   

Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής &

Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Ταχ. Διεύθυνση: Κορίνθου 21, 

14451 Μεταμόρφωση

Τηλέφωνο: 210.28.31.133

Πληροφορίες: Παρασκευή Σταυριανού

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, πρόκειται να διαθέσει δωροεπιταγές  την περίοδο των Χριστουγέννων 2019, για την αγορά τροφίμων, σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Ι. Ράλλη & Δημαρχείου), στο Ισόγειο του Δημαρχείου, από την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (το έντυπο της αίτησης θα διατίθεται στο πρωτόκολλο)

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας διαμονής σε ισχύ  για όλα τα ενήλικα μέλη

3. Εκκαθαριστικό, Ε1 και Ε9, όλων των συνοικούντων καθώς και Ε2 (για όσους διαθέτουν παραπάνω από ένα ακίνητα)

4. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο

5. Βεβαίωση Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας (για άτομα με αναπηρία)

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και αποδεικτικό επιμέλειας  των παιδιών σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου

7. Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ για όλα τα ενήλικα μέλη ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές 

8. Βεβαίωση ενσήμων για τους εργαζόμενους.

9. Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες θα καταθέσουν περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (α’ & β’ τρίμηνο 2019) και ασφαλιστικές εισφορές.

Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι οριζόμενες προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 66/2019 Α.Δ.Σ. (Α.Δ.Α. ΩΚ6ΒΩΚΒ-ΒΞΦ), είναι:

Εισοδηματικά κριτήρια:

Τύπος Νοικοκυριού Ύψος Εισοδήματος Παρατηρήσεις 

Μονοπρόσωπο 3.500,00 €

Πολυπρόσωπο (δύο μέλη) 4.500,00 € Για κάθε επιπλέον μέλος το ύψος εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 500,00€

Σε περίπτωση φιλοξενίας, λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα του ατόμου που παρέχει τη φιλοξενία, καθώς και όλων των συνοικούντων μελών. Σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας, το εισόδημα θα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ.

1. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να διαθέτουν περισσότερα του ενός αυτοκίνητα.

2. Θα προηγούνται όσοι δεν είναι δικαιούχοι του ΚΕΑ (Εισόδημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Εργασιακή Κατάσταση:

Οι ενήλικοι θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Προηγούνται οι μακροχρόνια άνεργοι. 

Οικογενειακή Κατάσταση: 

Προηγούνται μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνες και πολύτεκνες.

Η συγκέντρωση, επεξεργασία και μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνει από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.

 

        Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής &        

Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

 

                               Λουσίδης Παναγιώτης