Επιστροφή

Δημοτικό Συμβούλιο & Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου οι τριμηνιαίες αυτές εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών για το Α’ τρίμηνο έτους 2021