Επιστροφή

Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) που ανέπτυξε, στο πλαίσιο της προσχώρησής του στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Καλεί τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να καταθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους, μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17.00 στο e-mail: webmaster@metamorfossi.gr  (παρακαλείστε στο e-mailνα αναγράφεται  θέμα : ΣΔΑΕ ).

Με τη συμμετοχή σας  συμβάλλετε στη βελτίωση των προτεινόμενων μέτρων – δράσεων για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την ανάπτυξη της αειφόρου ενέργειας.

Όλες οι παρατηρήσεις  θα τύχουν επεξεργασίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση του τελικού Σχεδίου Δράσης .

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.