Επιστροφή

Βλάβη στο ΚΔΑΥ Ελευσίνας.

Λόγω βλάβης του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στην Ελευσίνα και για λόγους δημόσιας υγείας, παρακαλούμε τους Δημότες να περιορίσουν την εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών στους μπλε κάδους.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.