Επιστροφή

Αποτελέσματα του προγράμματος για την επισιτιστική και βασική υλική

Μεταμόρφωση, 20/10/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος για την επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους, στο πλαίσιο της Kοινωνικής   Σύμπραξης «ΑΜΑΛΘΕΙΑ».

Προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων για όσους έχουν απορριφθεί: 21/10/2015 έως 27/10/2015

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της ένστασης:Φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που στοιχειοθετούν την ένσταση (εκκαθαριστικό, πιστοποίηση αναπηρίας κ.λ.π.)

ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ :

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Μεταμόρφωσης

Δ/νση: Κορίνθου 21

Ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή

‘Ωρες: 9:00-14:00

Πληροφορίες: 2102831133

                  Ο Αντιδήμαρχος

                      Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας

                                                                        Πολιτισμού και Αθλητισμού

                          Γεώργιος Ηλιόπουλος