Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΄΄ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.Ο) 2020-2021.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/10/2020

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ