Επιστροφή

Αναβολή των ενημερωτικών δράσεων προληπτικής ιατρικής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102831133

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από σχετική ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού, ο Δήμος Μετ/σης αναβάλει τις ενημερωτικές δράσεις προληπτικής ιατρικής με τον γαστρεντερολόγο στα ΚΑΠΗ του Δήμου.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.