Click for Athens, Greece ForecastΜεταμόρφωση
Πρόσβαση για ΑΜΕΑ
  |
είσοδος χρήστη/εγγραφή
Τελευταίοι Τίτλοι

Κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας

Μεταμόρφωση, 04/05/2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας


Υπογράφηκε την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μεταμόρφωσης και των Δήμων Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, Ηρακλείου και Λυκόβρυσης - Πεύκης, με στόχο τη δημιουργία έξι κοινωνικών δομών που απευθύνονται σε 650-750 ωφελούμενους και θα προσφέρουν 24 θέσεις εργασίας για δύο έτη σε άνεργους νέους έως 30 ετών.

Η υποβολή της πρότασης για τη χρηματοδότηση και λειτουργία των έξι κοινωνικών δομών αντιμετώπισης της φτώχειας του Δήμου Μεταμόρφωσης με τους προαναφερόμενους συμπράττοντες Δήμους, έγινε στο πλαίσιο της πρόσκλησης 49 για την υλοποίηση του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».

Οι ωφελούμενοι του σχεδίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Άμεσα ωφελούμενοι

  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από τη φτώχεια

Νοούνται τα άτομα που, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κ.λπ.).

Έμμεσα ωφελούμενοι

  • Άνεργοι νέοι έως 30 ετών

Μέσω της πράξης θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα καλυφθούν από άνεργους νέους έως 30 ετών, μέσω της πρόσληψης αυτών από το Δικαιούχο, για την υποστήριξη των νέων Κοινωνικών Δομών.

Στο πλαίσιο της πρότασης προβλέπεται η δημιουργία έξι κοινωνικών δομών:

Κοινωνικό Παντοπωλείο: Κατάστημα το οποίο διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ. Το παντοπωλείο λειτουργεί με σταθερό ωράριο, με το απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται στην πρόσκληση.

Δομή παροχής Συσσιτίων: Δομή παροχής συσσιτίων, η οποία λειτουργεί με σταθερό ωράριο, πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, έχει συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα παροχής γευμάτων, διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και παράλληλα συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την σίτιση των ωφελούμενων.

Κοινωνικό φαρμακείο: Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου, το οποίο παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω

συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών. Λειτουργεί με σταθερό ωράριο και με το απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται στην πρόσκληση.

Δημοτικός Λαχανόκηπος: Δομή που αποτελείται από έκταση ενιαίου αρδευόμενου και περιφραγμένου αγροκτήματος, η οποία κατανέμεται σε ισομερή τεμάχια, σε ωφελούμενα άτομα, προκειμένου να τα καλλιεργήσουν, με αποκλειστικό σκοπό την σίτιση τους. Λειτουργεί με συγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες παραχώρησης και οι κανόνες λειτουργίας του.

Λειτουργεί με το απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται στην πρόσκληση.

Τράπεζα χρόνου: Δομή η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε ωφελούμενα άτομα να συναλλάσσονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα, για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών με μονάδες εναλλακτικού συστήματος. Το δίκτυο λειτουργεί με συγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας, στο οποίο περιγράφονται ο σκοπός του, η δυνατότητα και οι διαδικασίες εγγραφής σ' αυτό, οργανωτικά θέματα και ο τρόπος ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των μελών του. Λειτουργεί με το απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται στην πρόσκληση.

Γραφεία Διαμεσολάβησης: Δομή η οποία παρέχει πληροφόρηση και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε ωφελούμενα άτομα σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την προώθησή τους στις αντίστοιχες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται στην πρόσκληση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τις παραπάνω κοινωνικές δομές ο Δήμος Μεταμόρφωσης αναλαμβάνει την δημιουργία και λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου, της Τράπεζας Χρόνου και του Γραφείου Διαμεσολάβησης. Στο Δήμο Μεταμόρφωσης προβλέπεται να απασχοληθούν συνολικά εννέα άτομα για δυο συνεχή έτη, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα λειτουργίας των δομών μετά το πέρας των δυο ετών.

 

Γραφείο Τύπου

Δήμος Μεταμόρφωσης

Δημοσιεύτηκε: 04/05/2012

[ Επιστροφή ]

Design by Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Έργο συγχρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.